ZADZWOŃ DO NAS - 12 352 25 25

Trening funkcjonalny, powrót do sportu CENA: 150 zł

Specjalistyczny trening rehabilitacyjny ma za zadanie przeciwdziałać nawrotom schorzenia lub zapobiegać ponownej kontuzji. Celem indywidualnie dostosowanego programu ćwiczeń jest bezpieczny powrót pacjenta do aktywności rekreacyjnej lub zawodowego uprawiania sportu.

W Szpitalu Dworska dysponujemy przestronną salą rehabilitacyjną. Dostępne różnego rodzaju nowoczesne przyrządy i urządzenia pozwalają na wykonywanie ćwiczeń typowo rehabilitacyjnych jak i umożliwiają realizację treningu sportowego. Szczególny nacisk kładziemy na spełnianie założeń treningu funkcjonalnego, którego cele, w zależności od pacjenta i etapu terapii mogą być różne, np.

 • poprawa wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego,
 • trening mobilności i stabilności, które stanowią podstawę dla kształtowania pozostałych cech motorycznych,
 • trening siły, szybkości, wytrzymałości i mocy w odpowiednio dobranych wzorcach ruchowych,
 • praca nad techniką wzorców typowych dla konkretnej dyscypliny sportowej w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków naturalnych.

Umów wizytę teraz - do fizjoterapeuty wykonującego trening funkcjonalny w naszym szpitalu

mgr Patrycja Skrzypek - fizjoterapeuta


mgr Patrycja Skrzypek fizjoterapeuta Kraków

mgr Michał Caba - fizjoterapeuta


mgr Michał Caba fizjoterapeuta Kraków

mgr Marcin Kapusta - fizjoterapeuta


mgr Marcin Kapusta fizjoterapeuta Kraków

mgr Jakub Wojciechowski - fizjoterapeuta


mgr Jakub Wojciechowski fizjoterapeuta Kraków

mgr Maciej Olszewski - trener, fizjoterapeuta


mgr Maciej Olszewski - trener, fizjoterapeuta Kraków

mgr Joanna Grobel - fizjoterapeuta


mgr Joanna Grobel - fizjoterapeuta Kraków

mgr Jakub Opiela - trener, fizjoterapeuta


mgr Jakub Opiela - trener, fizjoterapeuta Kraków

 

Każdy pacjent otoczony jest indywidualną opieką fizjoterapeuty. W pierwszej kolejności przeprowadzana jest diagnostyka pod kątem strukturalnym i funkcjonalnym oraz ustalane są cele, jakie chce osiągnąć pacjent (np. powrócić do jazdy na nartach). Następnie wykonywane są obiektywne pomiary wybranych wskaźników, które będą służyć jako punkt odniesienia podczas monitorowania efektów terapii. Biorąc pod uwagę wyniki testów jak i oczekiwania pacjenta, ustalany zostaje indywidualny plan terapeutyczno-treningowy. Fizjoterapeuta jest obecny przy pacjencie przez cały czas wykonywania ćwiczeń, nadzorując ich poprawność. Ćwiczeniom towarzyszy terapia manualna, masaż i/lub zabiegi z zakresu fizykoterapii.

Po zakończeniu procesu rehabilitacji istnieje możliwość korzystania z sali rehabilitacji w formie treningów personalnych prowadzonych pod nadzorem fizjoterapeuty.

Diagnostyka

Ocena FMS (Functional Movement Screen)

Functional Movement Screen (FMS) to prosta metoda pozwalająca ocenić jakość podstawowych wzorców ruchowych. Ocena i trening metodą FMS zalecane są pacjentom chcącym bezpiecznie powrócić do uprawiania sportu. Badana osoba wykonuje testy ruchowe, które wymagają połączenia: mobilności (zakresu ruchu), stabilności oraz koordynacji nerwowo-mięśniowej. FMS umożliwia identyfikację asymetrii, słabych ogniw w łańcuchu kinematycznym oraz kompensacji ruchowych, które mogą prowadzić do ponownego wystąpienia urazu.

Funkcjonalna ocena motoryczności obejmuje siedem testów ruchowych:

 • głęboki przysiad – oceniana jest m.in. funkcjonalna mobilność stawów biodrowych, kolanowych i skokowych,
 • przeniesienie kończyny dolnej nad płotkiem – ocena asymetrycznego wzorca wykroku,
 • przysiad w wykroku – oceniana jest funkcjonalna mobilność stawu biodrowego, kolanowego i skokowego, długośćmięśnia czworogłowego udaoraz stabilność tułowia,
 • test mobilności obręczy barkowej – mobilność obręczy barkowej orazruchomość odcinka piersiowego kręgosłupa w kierunku wyprostu,
 • aktywne uniesienie kończyny dolnej – ocena elastyczności mięśni kulszowo-goleniowych i mięśnia brzuchatego łydki oraz stabilizacji miednicy,
 • ugięcie ramion w podporze – ocena stabilności tułowia w trakcie symetrycznego ruchu uniesienia,
 • stabilność rotacyjna tułowia – ocena stabilności tułowia w trakcie jednoczesnego wykonywania ruchu kończynami górnymi i dolnymi.

Uzyskane wyniki pozwalają określić główne cele terapii oraz zaplanować postępowanie fizjoterapeutyczne i trening funkcjonalny. W trakcie procesu rehabilitacji można w mierzalny sposób oceniać postępy we wzorcach ruchowych. Dzięki ocenie FMS można zmniejszyć stopień przeciążeń podczas uprawiania sportu oraz obniżyć ryzyko odniesienia kontuzji.

testy fms krakow

System Biodex

System Biodex służy ocenie siły mięśniowej w warunkach izokinetycznych czyli podczas wykonywania ruchu ze stałą szybkością. Diagnostyka systemem Biodex jest pomocna w identyfikacji niedoborów siły mięśniowej związanych z zaburzeniami kontroli nerwowo-mięśniowej, które mają istotne znaczenie w warunkach pracy funkcjonalnej. System Biodex to obiektywna, niezawodna i powtarzalna metoda diagnostyczna, której wyniki są brane pod uwagę jako jeden z czynników mających wpływ na dopuszczenie zawodnika światowej klasy do sportu.

Przeczytaj więcej - jak wygląda diagnostyka urządzeniem Biodex.

badanie kolana biodex krakow

Baropodometria

Badanie baropodometryczne polega na pomiarze reakcji sił podłoża w odpowiedzi na naciski wywierane stopami na podłoże.Badanie to jest często wykonywane u osób z wadami postawy ciała i zaburzeniami biomechaniki, które mogą w istotny sposób prowadzić do przeciążeń układu ruchu.

 1. Baropodometria w warunkach statycznych (w pozycji stojącej) umożliwia analizę rozkładu obciążeń pomiędzy prawą i lewą kończyną dolną, rozkładu obciążeń w poszczególnych strefach stóp, a ponadto umożliwia ocenę równowagi i czucia głębokiego.
 2. Badanie dynamiczne przeprowadzane w trakcie chodu jest przydatne w ocenie wzorca przetaczania stopy oraz symetrii stawianych kroków.
  W Szpitalu Dworska dysponujemy najdłuższą w Małopolsce matą baropodometryczną - czujniki pomiarowe rozmieszczone są na ścieżce o długości 2,4m.

Przeczytaj więcej o badaniu komputerowym stóp

badanie stop krakow

Trening rehabilitacyjny

Platforma Sigma

Platforma Sigma to urządzenie do treningu równowagi i czucia głębokiego (propriocepcji). Pacjent stoi na platformie, wprowadzając ją w stan wychylenia. Specjalne czujniki rejestrują zmianę pozycję platformy, a następnie dane te są przekazywane do komputera w czasie rzeczywistym. Platforma posiada zestaw atrakcyjnych gier video, które umożliwiają trening równowagi z naciskiem na określoną komponentę wychylenia platformy (przód-tył, prawo-lewo, wszystkie kierunki).

Vertimax V8 EX

Vertimax V8 stanowi rodzaj wielofunkcyjnej platformy wykorzystywanej do stopniowego wprowadzania elementów treningu sportowego. Specjalne linki z regulacją stopnia oporu są przymocowywane do wybranych część kończyn i/lub tułowia ćwiczącego. Platforma Vertimax umożliwia trening:

 • pracy nad „startem” do biegu,
 • mocy eksplozywnej,
 • siły funkcjonalnej,
 • zwinności,
 • szybkości

Ćwiczenia z użyciem platformy Vertimax oparte są specyficzne dla danego sportu wzorce ruchowe. Szczególne zastosowanie platforma znajduje w dyscyplinach sportowych taki jak: lekkoatletyka, tenis ziemny, gry zespołowe (piłka nożna, koszykówka, siatkówka).

Platforma Vertimax V8 umożliwia równoczesne obciążenie kończyn górnych i dolnych, co poprawia moc eksplozywną nóg jak i szybkość wymachu ramion w jednym wzorcu ruchowym. 

trening funkcjonalny sportowy vertimax krakow

Keiser Functional Trainer

Urządzenie pozwala na przeprowadzenie treningu opartego o większość podstawowych wzorców ruchowych. Urządzenie posiada dwa ramienia, których pozycję można dowolnie zmieniać do niskich i wysokich pozycji ćwiczeń. Z ramion urządzenia wyprowadzane są linki, które są zakończone różnego rodzaju wymiennymi uchwytami. Linki mogą także zostać przymocowane do ciała pacjenta. Wszechstronność doboru ćwiczeń wykonywanych w każdej płaszczyźnie umożliwia indywidualizację programu usprawniania. Urządzenie Keiser może służyć trenowaniu siły, szybkości, wytrzymałości siłowej, mocy, a także stabilności ciała.

Szczególną właściwością urządzenia jest zastosowanie oporu pneumatycznego (zamiast systemu sztabkowego), dzięki czemu nie występuje efekt bezwładności obciążenia. W związku z tym, w trakcie wykonywania dynamicznych ćwiczeń opór pozostaje stały w całym zakresie ruchu. Minimalizuje to ryzyko przeciążeń stawów i mięśni w trakcie treningu. Poziom obciążenia można wygodnie regulować o nawet bardzo niewielkie wartości (co 100g), dzięki czemu progresja treningu u pacjentów we wczesnej fazie rehabilitacji może mieć płynny, łagodny charakter.

keiser trainer krakow

Bieżnia Woodway Curve

Bieżnia Woodway Curve to najszybsza bieżnia na świecie. Prędkość wyznacza sam użytkownik, poruszając nogami. Bieżnia jest stosowana do bezpiecznego codziennego treningu biegowego przez profesjonalistów.

Bieżnia Woodway Curve posiada charakterystycznie wygiętą w łuk ścieżkę biegową. Bieżnia napędzana jest przez ćwiczącego – kroki stawiane na przedniej uniesionej w łuk nawierzchni skutkują przewijaniem się pasa ścieżki. Nawierzchnię tworzy system poprzecznie ułożonych listew (tzw. Slat-Flex®) zawieszonych na ułożyskowanych krawędziach - daje to rozproszenie energii powstającej podczas biegania zbliżoną do runa leśnego. System zapewnia zwiększoną absorpcję obciążeń i minimalizację sił kompresyjnych na stawy podczas chodu i biegu.

Dzięki swojej konstrukcji bieżnia Woodway wymusza bardziej ergonomiczny i naturalny bieg w porównaniu do bieżni mechanicznej. Ponadto bieżnia umożliwia prowadzenie eksplozywnego treningu biegowego. Precyzyjny system pomiarowy daje możliwość monitorowania najważniejszych parametrów treningowych.

bieznia woodway curve

Pozostałe formy treningu rehabilitacyjnego

 • Trening z wykorzystaniem elementów metody Pilates,
 • Trening w podwieszeniu TRX,
 • Trening z wykorzystaniem sztangi, hantel, piłek lekarskich, oporowej taśmy elastycznej Thera-Band,
 • Trening na niestabilnym podłożu, np. miękki materac, Bosu, dyski sensomotoryczne,
 • Trening w oparciu o ruch izokinetyczny na urządzeniu Biodex.

Najczęściej zadawane pytania o powrót do sportu po kontuzji lub operacji:

Jak bezpiecznie powrócić do sportu po operacji kolana?

Wprowadzenie elementów danej dyscypliny sportowej (np. trucht, przysiady ze sztangą) wymaga potwierdzenia przez fizjoterapeutę, że kolano pacjenta jest przygotowane na przyjęcie zwiększonych obciążeń. Najlepiej aby wybrane parametry były oceniane w sposób obiektywny i mierzalny. Jedną z metod diagnostycznych spełniających te wymagania jest badanie systemem Biodex. Dzięki urządzeniu Biodex można dokonać pomiaru siły mięśniowej i określić balans mięśni otaczających staw kolanowy. Wyniki uzyskane podczas badania systemem Biodexsą brane pod uwagę jako jeden z czynników mających wpływ na dopuszczenie zawodnika światowej klasy do sportu.

Jak wygląda trening funkcjonalny?

Trening funkcjonalny opiera się na poprawie jakości wzorców ruchowych, które są wykorzystywane przez ćwiczącego podczas jego codziennej aktywności. Rodzaj ćwiczeń jest zależny od aktualnego poziomu wytrenowania oraz obranego celu treningowego. Może być nim np.:

 • poprawa wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego (u pacjentów we wczesnej fazie rehabilitacji po operacji kolana czy biodra),
 • trening mobilności i stabilności, które stanowią podstawę dla kształtowania pozostałych cech motorycznych,
 • trening siły, szybkości, wytrzymałości i mocy w odpowiednio dobranych wzorcach ruchowych,
 • praca nad techniką wzorców typowych dla konkretnej dyscypliny sportowej w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków naturalnych.

Cena usługi: 150

Cena: 150 zł

Kontakt

Dworska 1B, 30-314 Kraków
rejestracja@dworska.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek:
7:30 - 20:30
Wtorek:
7:30 - 20:30
Środa:
7:30 - 20:30
Czwartek:
7:30 - 20:30
Piątek:
7:30 - 20:30
Sobota:
7:30 - 14:00
Niedziela:
nieczynne
lokalizacja parkingu

Parking koło Nowej Ortopedii - wjazd od ulicy Bułhaka