ZADZWOŃ DO NAS - 12 352 25 25

Operacja płaskostopia | CENA: 8000 - 10000 zł

W Nowej Ortopedii w Krakowie wykonujemy operacje płaskostopia podłużnego i poprzecznego. Leczenie operacyjne płaskostopia podłużnego wiąże się głównie z korekcją stopy płasko-koślawej. W przypadku bolesnego płaskostopia poprzecznego operacja ma na celu niwelację metatarsalgii poprzez przywrócenie prawidłowej dystrybucji obciążeń pod głowami kości śródstopia w obrębie przodostopia. Jeśli płaskostopie podłużne współwystępuje z płaskostopiem poprzecznym, korekcję tyłostopia uzupełnia się technikami rekonstrukcyjnymi przodostopia.

Umów wizytę u ortopedy operującego płaskostopie w naszym szpitalu

Wybierz lekarza z listy i umów wizytę przez www lub ZADZWOŃ: 12 352 25 25

lek. med. Grzegorz Jarosławski - spec. ortopeda


Grzegorz Jarosławski, ortopeda, Kraków

dr hab. n. med. Henryk Liszka - spec. ortopeda


dr hab. n. med. Henryk Liszka - spec. ortopeda, Kraków

lek.med. Konrad Kwolek - spec. ortopeda


lek.med. Konrad Kwolek - spec. ortopeda, Kraków

 

Operacja płaskostopia

Wskazania do zabiegu

Wskazaniem do operacyjnej korekcji płaskostopia jest ból stopy wynikający z jej strukturalnej deformacji i związanego z tym przeciążenia ścięgien, mięśni i stawów. Płaskostopie operuje się, gdy jest bolesne i/lub bardzo szybko postępuje, a postępowanie zachowawcze (np. wkładki korygujące) nie są w stanie złagodzić dolegliwości. 

stopy płasko koślawe

plaskostopie

Kwalifikacja do operacji

Zanim dojdzie do podjęcia decyzji o kwalifikacji do leczenia operacyjnego. każdy pacjent jest szczegółowo badany przez lekarza ortopedę, Ortopeda przeprowadza z pacjentem dokładny wywiad, ocenia jego chód, a także bada manualnie stopę. Analizie poddawane są zdjęcia RTG stóp, dzięki czemu w sposób obiektywny ocenia się stopień zaawansowania deformacji płaskostopia (pomiar kątów pomiędzy odpowiednimi kośćmi stopy, zwyrodnienie). Podczas badania USG ortopeda ocenia tkanki miękkie, m.in stan ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego - w jakim stopniu pozostaje ono niewydolne i czy doszło do rozwoju tendinopatii, większych uszkodzeń w jego obrębie. 

Cele operacji

Celem operacji jest trwała strukturalna korekcja płaskostopia oraz poprawa przetaczania stopy w trakcie chodu. W efekcie, bolesne w przebiegu płaskostopia ścięgna mięśni oraz więzadła ulegają odciążeniu. Stawy w obrębie stopy i kończyny dolnej zaczynają pracować w bardziej prawidłowym ułożeniu, zmniejszając przeciążenie chrząstki stawowej. Dzięki przywróceniu prawidłowej biomechaniki przetaczania stopy, cała kończyna dolna porusza się w sposób bardziej ekonomiczny i bezpieczny dla stawów kolanowych, biodrowych oraz kręgosłupa. W przypadku płaskostopia poprzecznego dodatkowo celem operacji jest niwelacja metatarsalgii (bólu przodostopia) pod głowami II i III kości śródstopia

Na czym polega zabieg chirurgicznego leczenia płaskostopia?

Wybór procedur korekcyjnych zależy od rodzaju i stopnia zaawansowania deformacji, obecności zmian zwyrodnieniowych w stawach stopy oraz poziomu aktywności pacjenta. Nasi ortopedzi przeprowadzają leczenie chirurgiczne płaskostopia zarówno metodami małoinwazyjnymi jak i klasycznie na otwarto.  

Operacja może polegać na:

  • wszczepieniu miniaturowego implantu, który zmienia sposób pracy odpowiednich stawów w stopie, 
  • przecięciu kości (osteotomii), a następnie stabilizacji w skorygowanym ustawieniu,
  • korekcyjnym usunięciu powierzchni stawowych i usztywnieniu stawu (artrodezie). 

Niektóre procedury chirurgiczne mogą być ze sobą łączone, by w sposób kompleksowy skorygować ustawienie stopy. 

Wynik leczenia operacyjnego zależny jest w głównej mierze od kompetencji chirurga – prawidłowej kwalifikacji do zabiegu, doboru odpowiednich metod operacyjnych i doświadczenia operatora. Ponadto, nie bez znaczenia pozostaje stosowanie się pacjenta do zaleceń pooperacyjnych oraz zaangażowanie w proces rehabilitacji po zabiegu.

 Operacja płaskostopia w Krakowie - Grzegorz Jarosławski

Operacja płaskostopia w Nowej Ortopedii w Krakowie - operatorzy lek. med. Grzegorz Jarosławski i dr hab. n. med. Henryk Liszka

Operacja stopy płasko-koślawej - wybrane metody

Wydłużenie ścięgna Achillesa, uwolnienie rozcięgna mięśnia brzuchatego łydki

Jeżeli stopie płasko-koślawej towarzyszy ograniczenie zgięcia grzbietowego ortopeda musi najpierw określić przyczynę tego stanu. W procesie kwalifikacyjnym do zabiegu ortopeda określa strukturę, która może odpowiadać za ograniczenie zgięcia grzbietowego w stawie skokowym:

  • przykurcz ścięgna Achillesa,
  • przykurcz mięśnia brzuchatego łydki, 
  • konflikt przedni. 

Zabiegi na tkankach miękkich mogą być przeprowadzane na otwarto lub przezskórnie. W naszym szpitalu wykonujemy zabiegi małoinwazyjne przezskórne, z 2-3 drobnymi nacieciami skóry. Możliwymi procedurami jest uwolnienie rozcięgna brzuchatego łydki lub przezskórne wydłużenie ścięgna Achillesa. Tylko po przywróceniu odpowiedniego biernego zakresu zgięcia grzbietowego będzie możliwa kostna korekcja koślawości pięty bez kompensacji powodowanej ograniczeniem tkanek miękkich. 

Przezskórne procedury uwolnienia ścięgna Achillesa - przywrócenie zakresu zgięcia grzbietowego stopy

Wszczepienie implantu podskokowego

W przypadku rozpoznania korektywnej stopy płasko-koślawej ortopeda może rozważyć zabieg wprowadzenia implantu w zatokę stępu (pomiędzy kość piętową a skokową). Procedura wszczepienia implantu trwa z reguły około 15-20 minut. Implant hamuje nadmierne zsuwanie się kości skokowej względem kości piętowej. Dzięki temu uzyskuje się korekcję stopy płasko-koślawej z zachowaniem ruchomości w stawach. Zabieg należy do małoinwazyjnych metod korekcji płaskostopia – chirurg, by wprowadzić implant w zatokę stępu, wykonuje jedynie małe nacięcie skóry na przednio-bocznej części stopy. 

Implant Hyprocure - implant podskokowy umieszczony w zatoce stępu - śródoperacyjny obraz fluoroskopowy

Implant Hyprocure - implant podskokowy umieszczony w zatoce stępu - śródoperacyjny obraz fluoroskopowy

Niewielka blizna po małoinwazyjnym zabiegu wszczepienia implantu HyproCure

Niewielka blizna po małoinwazyjnym zabiegu wszczepienia implantu HyproCure

Pacjent może swobodnie chodzić po 4-6 tygodniach po operacji, choć warto podkreślić, że układ mięśniowo-szkieletowy potrzebuje kilku miesięcy, by zaadaptować się do nowych warunków biomechanicznych. W tym okresie może dojść do przejściowego uczucia lekkiego dyskomfortu w obrębie stóp i kończyn dolnych. Aby tego uniknąć, wskazany jest udział w rehabilitacji pooperacyjnej, podczas której fizjoterapeuta opracuje naciągnięte tkanki oraz nauczy prawidłowego wzmacniania mięśni osłabionych. 

Leczenie operacyjne płaskostopia z użyciem implantu podskokowego przeprowadza się u dzieci powyżej 3 roku życia oraz u dorosłych, u których możliwa jest czynna korekcja ustawienia tyłostopia. Stopa po zabiegu zachowuje mobilność, co jest dużym plusem tej metody. Ponadto, umieszczając implant w zatoce stępu, nie ma bezpośredniej ingerencji w kości stopy, dzięki czemu stopa dziecka może prawidłowo rosnąć.

Film z zabiegu wszczepienia implantu podskokowego w naszym szpitalu - kliknij w obrazek i oglądnij film na Youtube:

Implant podskokowy film z operacji

Osteotomia ślizgowa pięty

Osteotomia ślizgowa pięty polega na przecięciu kości piętowej i przesunięciu jej tylnej części w kierunku przyśrodkowym. Dzięki temu uzyskuje się bardziej osiowe względem stawu skokowego położenie przyczepu ścięgna Achillesa na kości piętowej. Koślawienie pięty oraz pronacja stopy ulegają ograniczeniu. Leczenie operacyjne ta metodą może być wykonane klasycznie na otwarto lub sposobem małoinwazyjnym. Osteotomię kości piętowej stabilizuje się śrubami wkręcanymi od szczytu pięty lub rzadziej płytą ryglowaną śrubkami. 

Osteotomia kości piętowej - widok śródoperacyjny

Osteotomia kości piętowej

Przesunięcie przyśrodkowe guza kości piętowej

Przesunięcie przyśrodkowe guza kości piętowej

Stabilizacja osteotomii pięty dwiema śrubami

Stabilizacja osteotomii pięty dwiema śrubami

Osteotomia Evansa

Celem tej procedury jest wydłużenie bocznej części stopy pozostającej w skróceniu, gdy przodostopie ulega nadmiernemu odwiedzeniu. Procedura polega na wykonaniu osteotomii rozwierającej w obrębie bocznej części kości piętowej. 

osteotomia evansa plytka

Przykładowa płytka stabilizowana śrubami stosowana w fiksacji osteotomii Evansa

Osteotomia Cottona 

Celem osteotomii Cottona jest plantaryzacja I promienia stopy. Ortopeda wykonuje osteotomię klinową rozwierającą kości klinowatej przyśrodkowej. Osteotomia stabilizowana jest specjalną płytką. 

Płytka do stabilizacji osteotomii rozwierającej Cottona

Płytka do stabilizacji osteotomii rozwierającej Cottona

widoczna szpara osteotomii rozwierającej, stabilizacja płytką

Osteotomia Cottona - widoczna szpara osteotomii rozwierającej, stabilizacja płytką

Śródoperacyjny obraz fluoroskopowy osteotomii Cottona ustabilizowanej płytką - widok z boku

Śródoperacyjny obraz fluoroskopowy osteotomii Cottona ustabilizowanej płytką - widok z boku

 

Leczenie niewydolności ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia i/lub niewydolności ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego, operator może podjąć decyzję o jego skróceniu i/lub augmentacji ścięgnem mięśnia zginacza długiego palców. Wzmocnioną konstrukcję ścięgien przytwierdza się do kości kotwicą, najczęściej umieszczaną w okolicy anatomicznego przyczepu jednej z odnóg ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego na kości łódkowatej. 

plastyka ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego

Operacyjne leczenie niewydolności ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego

 

Artrodeza (usztywnienie) stawów stopy

Utrwalone płaskostopie z zaawansowanymi zmianami zwyrodnieniowymi koryguje się i stabilizuje poprzez usztywnienie stawu podskokowego i/lub stawu skokowo-goleniowego z ewentualnym usztywnieniem pozostałych stawów stopy. Dowiedz się więcej o artrodezie stawu skokowego.

Operacyjna korekcja płaskostopia poprzecznego - metody

Złożona rekonstrukcja przodostopia

Problem bolesnego płaskostopia poprzecznego z deformacjami palców (haluksy, palce młotkowate) można skutecznie rozwiązać, wykonując zabieg rekonstrukcji przodostopia. Jest to metoda pozwalająca na trwałą zmianę kształtu stopy, tzn. wyprostowanie palucha koślawego i pozostałych palców oraz zwężenie stopy.

operacja płaskostopia poprzecznego

Złożona rekonstrukcja przodostopia w leczeniu płaskostopia poprzecznego - efekt śródoperacyjny

Korekcja palucha koślawego nie tylko usuwa bolesną wyniosłość haluksa po przyśrodkowej stronie przodostopia, ale także przywraca prawidłowy kontakt głowy I kości śródstopia z podłożem. Dzięki temu zmniejszamy ból przodostopia pod głowami II i III kości śródstopia - niwelujemy tzw. metatarsalgię z przesunięcia. 

Jeżeli objawowe płaskostopie poprzeczne wynika z relatywnie długich kości śródstopia II i III - ortopeda może rozważyć ich operacyjne skrócenie. W tym celu lekarz może wykonać osteotomię Weila lub przezskórną osteotomię DMMO. Obie procedury zmniejszają udział środkowej części przodostopia w wybiciu, przesuwając punkt wybicia na pierwszą kość śródstopia i paluch. Osteotomia Weila jest wykonywana na otwarto i wymaga stabilizacji osteotomii śrubką. Osteotomia DMMO jest natomiast wykonywana małoinwazyjnie - ortopeda przecina kość miniaturowym frezem kostnym wprowadzonym przez punktowe nacięcia w skórze. 

operacja płaskostopia poprzecznego

DMMO - przezskórna osteotomia przynasadowa - skrócenie środkowych kości śródstopia (operator dr hab. n. med. Henryk Liszka)

Rehabilitacja po operacji stopy płasko-koślawej i/lub płaskostopia poprzecznego

Program rehabilitacji po operacji płaskostopia dobierany jest indywidualnie dla każdego pacjenta. Różnice w postępowaniu wynikają z zastosowanej techniki operacyjnej, rozległości zabiegu, wieku i poziomu aktywności pacjenta.

Ból stopy po operacji może zostać złagodzony poprzez:

  • wysokie ułożenie kończyny operowanej (powyżej biodra), 
  • chłodne okłady, 
  • leki przeciwbólowe przepisane przez lekarza. 

Głównym celem fizjoterapii po zabiegach operacyjnych płaskostopia jest uzyskanie bezbolesnego chodu oraz symetrycznego obciążania kończyn dolnych. Program rehabilitacji powinien uwzględniać: masaż blizny pooperacyjnej, mobilizacje wybranych stawów stopy, ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia zakresu ruchu, ćwiczenia wzmacaniające mięśnie głębokie stopy, ćwiczenia torujące prawidłowe wzorce chodu oraz ćwiczenia równoważne. Ważne, aby rehabilitant pozostawał w stałym kontakcie z ortopedą, ponieważ dana metoda operacyjna determinuje wybór technik fizjoterapeutycznych możliwych do zastosowania w obrębie określonej części stopy.

Ważne informacje

Czas trwania zabiegu ( zależny od metody) 

 20 min - 120 min
Badania wymagane do zabiegu  podstawowe - zakładka przygotowanie do operacji
Znieczulenie  blok okołokostkowy lub podpajęczynówkowe
Pobyt w Szpitalu  2 - 6 godzin po operacji
Okres znacznej dysfunkcji  w zależności od metody kilka dni do 3 tygodni
Okres ograniczonej dysfunkcji  3 - 12 tygodni
Zdjęcie szwów - pierwsza wizyta 12 - 16 dni 
Zmiana opatrunków  co 3 - 4 dni 
Przeciwwskazania do zabiegu  indywidualne

Najczęściej zadawane pytania o metody leczenia płaskotopia:

Jak leczyć stopę płasko-koślawą u dzieci?

U dzieci do 7 roku życia występuje fizjologiczne płaskostopie, co oznacza, że dziecięca stopa płasko-koślawa jest naturalnym etapem w rozwoju kończyn dolnych. Aby stymulować wyrośnięcie z fizjologicznej koślawości, należy zapewnić dziecku dużo ruchu, a zwłaszcza pozwalać na chodzenie boso po zróżnicowanym podłożu – pobudza to mięśnie stóp do pracy. Płaskostopie należy zawsze obserwować, szczególnie w przypadkach, gdy istnieją czynniki obciążające: nadmierna wiotkość stawów, nadwaga, zaburzenia napięcia mięśniowego czy nieprawidłowości dotyczące bioder. Ostateczną decyzję co do leczenia podejmuje lekarz ortopeda po przeprowadzeniu dokładnej diagnostyki. Postępowanie zachowawcze obejmuje ćwiczenia wzmacniające stopy, ćwiczenia stymulujące poprawne ustawienie kończyny dolnej oraz ewentualne noszenie wkładek ortopedycznych. Wskazaniem do zabiegu operacyjnego jest bolesne płaskostopie, szybko postępujące i nie poddające się leczeniu zachowawczemu.

Na czym polega operacja stopy płasko-koślawej?

Rodzaj zabiegu zależy od tego, czy płaskostopie jest jeszcze elastyczne (daje się czynnie skorygować) czy wada uległa już utrwaleniu. Jeśli mamy do czynienia z elastycznym płaskostopiem, jedną ze stosowanych metod jest wszczepienie małego implantu w zatokę stępu. Zatoka stępu to przestrzeń między kością skokową a piętową, wyczuwalna przez skórę jako zagłębienie w stopie znajdujące się przed kostką boczną. Zabieg należy do małoinwazyjnych, dlatego powrót do chodzenia jest dużo szybszy w porównaniu do klasycznych metod korekcji. Zabieg wszczepienia implantu można wykonywać u dzieci powyżej 3 lat oraz u dorosłych z korektywnym płaskostopiem. Utrwalone płaskostopie ze zmianami zwyrodnieniowymi stopy i stawu skokowego operuje się innymi metodami, których wybór należy do chirurga.

Jak leczyć płaskostopie poprzeczne?

Ulgę w dolegliwościach spowodowanych płaskostopiem poprzecznym przynosi stosowanie indywidulanie wykonanych wkładek ortopedycznych. Wkładki na platfusa poprzecznego odciążają przodostopie i normalizują rozkład nacisków pod stopami, dzięki czemu stopa mniej boli. Wkładki działają w momencie, gdy są noszone w butach. Trwałą poprawę w dolegliwościach oraz korekcję towarzyszących deformacji palców można uzyskać poprzez operację. Zabieg operacyjny pozwala na wyprostowanie haluksa, palców młotkowatych lub szponiastych i zmianę kształtu stopy, by w efekcie poprawić komfort podczas chodzenia.

Jak długo trwa rekonwalescencja po operacji płaskostopia poprzecznego?

Długość rekonwalescencji zależy od rozległości zabiegu i zastosowanej techniki operacyjnej. Przez pierwsze 6 tygodni pacjent powinien chodzić w specjalnym bucie odciążającym operowaną część stopy. Powrót do pełnej aktywności możliwy jest z reguły w 3 miesiącu po zabiegu, ale może ulec skróceniu, jeśli zabieg wykonany był techniką małoinwazyjną.

Umów wizytę u ortopedy operującego płaskostopie w naszym szpitalu w Krakowie

lek. med. Grzegorz Jarosławski - spec. ortopeda


Grzegorz Jarosławski, ortopeda, Kraków

dr hab. n. med. Henryk Liszka - spec. ortopeda


dr hab. n. med. Henryk Liszka - spec. ortopeda, Kraków

lek.med. Konrad Kwolek - spec. ortopeda


lek.med. Konrad Kwolek - spec. ortopeda, Kraków

 

Masz dodatkowe pytania lub chcesz umówić wizytę u ortopedy operującego płaskostopie? Zadzwoń: 12 352 25 25

Cena usługi: 8000 - 10000
+ Koszt implantu: 800 - 2800

Cena: 8000 - 10000 zł
+ Koszt implantu: 800 - 2800 zł

Kontakt

Dworska 1B, 30-314 Kraków
rejestracja@dworska.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek:
7:30 - 20:30
Wtorek:
7:30 - 20:30
Środa:
7:30 - 20:30
Czwartek:
7:30 - 20:30
Piątek:
7:30 - 20:30
Sobota:
7:30 - 14:00
Niedziela:
nieczynne
lokalizacja parkingu

Parking koło Nowej Ortopedii - wjazd od ulicy Bułhaka