ZADZWOŃ DO NAS - 12 352 25 25

Zespół zatoki stępu (sinus tarsi syndrom) charakteryzuje się przewlekłym bólem na przednio-bocznej stronie stopy, nieco w przód i poniżej kostki bocznej. Główną przyczyną jest niestabilność stawu podskokowego wynikająca z niewydolności więzadeł łączących kość skokową z kością piętową. Najczęściej schorzenie to rozwija się po skręceniu stawu skokowego, często nie w pełni zdiagnozowanego i niedoleczonego. 

Nadmierna ruchomość stawu podskokowego skutkuje podrażnieniem, przewlekłym zapaleniem błony maziowej oraz wtórnym naciekiem tkanki włóknistej do przestrzeni zatoki stępu. Efektem patologicznych zmian jest ból utrudniający chodzenie i bieganie zwłaszcza po nierównym podłożu. 

Czytaj więcej...

Martwica chrzęstno-kostna (OCD, osteochondritis dissecans) bloczka kości skokowej to miejscowe uszkodzenie dotyczące chrząstki i warstwy podchrzęstnej kości. OCD bloczka najczęściej stanowi powikłanie skręcenia kostki lub powtarzających się mikrourazów w przebiegu przewlekłej niestabilności mechanicznej stawu skokowego. Dochodzi do lokalnego niedokrwienia i możliwego oddzielenia się fragmentu chrzęstno-kostnego od podłoża. OCD można najbardziej precyzyjnie rozpoznać na rezonansie magnetycznym (MRI) stawu skokowego. Badania MRI są pomocne w określeniu stopnia obrzęku warstwy podchrzęstnej kości, wielkości ubytku oraz identyfikacji oderwanych fragmentów chrzęstno-kostnych tworzących wolne ciała stawowe. Leczenie może być nieoperacyjne lub operacyjne - wybór metody zależy głównie od stopnia zaawansowania OCD, wieku pacjenta oraz jego oczekiwań w zakresie poziomu aktywności. 

W Nowej Ortopedii w Krakowie przeprowadzamy zabiegi operacyjne mające na celu naprawę ubytku i rekonstrukcję chrząstki stawu skokowego. Jeżeli pacjent nie kwalifikuje się do powyższych, stosujemy miniaturowe implanty powierzchniowe Episurf uzupełniające uszkodzony obszar powierzchni stawowej bloczka kości skokowej. 

Czytaj więcej...

Syndaktylia palców (palcozrost) jest jedną z najczęściej występujących anomalii wrodzonych w obrębie stopy. Syndaktylia polega na nieprawidłowym połączeniu dwóch lub więcej przyległych palców, charakteruje ją zmienny stopień zespolenia skóry, tkanek miękkich i/lub kości paliczków sąsiednich palców. Operacja rozdzielenia palców u stóp pozwala na poprawę wyglądu stopy, a także umożliwia zwiększenie zakresu ruchu podczas poruszania palcami.  

Czytaj więcej...
Cena usługi: 8500-10000
+ Koszt implantu: .

Brachymetatarsia to wrodzone skrócenie kości śródstopia, które może dotyczyć dowolnej kości śródstopia, choć najczęściej obserwowana jest w obrębie czwartego promienia stopy.  Brachymetatarsia może występować w jednej stopie lub obustronnie. Pacjenci zgłaszają się do lekarza ortopedy nie tylko z powodów kosmetycznych (wyraźnie krótszy palec u nogi względem pozostałych), ale także z powodu dolegliwości bólowych przodostopia (metatarsalgii).  

Operacja wydłużenia palca u stopy (precyzyjniej kości śródstopia) może poprawić nie tylko wygląd, ale także pozytywnie wpłynąć na przetaczenie stopy podczas chodu. Spodziewanym efektem zabiegu jest złagodzenie bólu stopy podczas codziennego funkcjonowania i uprawiania sportu. 

Czytaj więcej...
Cena usługi: 7000-8000

Termin „opadająca stopa” odnosi się do stanu, w którym nie jest możliwe pełne czynne zgięcie grzbietowe stopy z powodu niedowładu lub porażenia mięśni grupy przedniej podudzia. Widoczne opadanie stopy podczas chodzenia prowadzi do kompensacji ruchowych, które wpływają negatywnie na wzorzec chodu i jakość życia. Przyczynę stopy opadającej stanowi uszkodzenie obwodowych włókien nerwowych zaopatrujących grupę mięśni zginających grzbietowo stopę. Najczęściej dochodzi do urazu nerwu strzałkowego lub ucisku korzenia rdzeniowego w przebiegu rwy kulszowej. Opadająca stopa może stanowić również powikłanie patologii zlokalizowanych w centralnym układzie nerwowym. Leczenie uzależnione jest od poziomu i stopnia uszkodzenia włókien nerwowych. W przypadku braku nadziei na powrót funkcji nerwu rozważa się wykonanie zabiegu operacyjnego polegającego na transferze określonych ścięgien mięśni.

Czytaj więcej...

Kontakt

Dworska 1B, 30-314 Kraków
rejestracja@dworska.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek:
7:30 - 20:30
Wtorek:
7:30 - 20:30
Środa:
7:30 - 20:30
Czwartek:
7:30 - 20:30
Piątek:
7:30 - 20:30
Sobota:
7:30 - 14:00
Niedziela:
nieczynne
lokalizacja parkingu

Parking koło Nowej Ortopedii - wjazd od ulicy Bułhaka